Задать вопрос специалисту

Приобрети журнал - получи консультацию экспертов

Вгору
Курс НБУ
USD/UAH
26.50000
EUR/UAH
29.50000
RUR/UAH
0.36500
BTC/UAH
9106.9608
 
sss

sss

Super User пока еще ничего не указал никакой информации

Posted Автор: Створено: в Украина
03.03.2014р. у Верховній Раді України було зареєстрованоПроект Закону під № 4339 "Про внесення змін до Податковогокодексу України (щодо мораторію на штрафи для новостворенихплатників податків та учасників Революції Гідності)", якимпропонується не застосовувати кримінальну відповідальністьта не застосовувати санкції  (штрафи) у випадку відсутностіу платника податкового боргу, за порушення податковогозаконодавства з питань оподаткування протягом 3-х років здати реєстрації таких платників податків як юридичних осібта фізичних осіб-підприємців.Також відповідним Проектом Закону передбачається незастосовувати штрафні санкції за порушення платникамиподатків податкової дисципліни у період з 1 грудня 2013р.по 28 лютого 2014р.У випадку прийняття вказаного Проекту Закону, він наберечинності з дати його офіційного опублікування....
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
05.11.2013г. вступили в силу изменения в Инструкцию о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу (далее - Инструкция), утвержденную Постановлением Правления Национального Банка Украины (далее - НБУ) от 16.03.1999г. № 122, одновременно с которыми утверждена и новая форма Лицензии на осуществление инвестиций за границу.Основные изменения коснулись Раздела 2 Инструкции, а именно перечня документов, которые подаются для получения Лицензии. Уточнено, что в случае осуществления прямой инвестиции НБУ подаются оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации нерезидента за границей, в уставной капитал которого инвестируются средства.В случае инвестирования за границу на сумму более 10 000 Евро (или эквивалента в иностранной валюте по официальному курсу НБУ на дату подачи заявления) в пользу одного лица за 1 (один) календарный год, заявителю необходимо подать справку органа доходов и сборов о поданной декларации про имущественное состояние и доходы (для заявителей физических лиц - налоговую декларацию) за последний отчетный (налоговый) период (год).Также отмечу, что в соответствии с...
0

Posted Автор: Створено: в Украина
З 01.09.2013р. НБУ встановлено граничну суму розрахунків готівкою, вищевказані умови затверджено Постановою НБУ "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" від 06.06.2013р. № 210, прийнятою на виконання вимог ст. 1087 Цивільного кодексу України. Відповідно до Постанови, встановлено граничні суми розрахунків готівкою між: - підприємствами (підприємцями) між собою протягом одного дня - в розмірі 10 000 грн.; - фізичними особами з підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) - в розмірі 150 000 грн.; - фізичними особами між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню - в розмірі 150 000 грн. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, що перевищує 150 000 грн. шляхом перерахування коштів на поточний, внесення та/або перерахування коштів на поточний рахунок одержувачів (в т.ч. внесенням у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті). Вищевказаною Постановою НБУ також внесено зміни до Положення про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні та визнано такою, що втратила чинність Постанову НБУ "Про...
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
З 19 січня 2013 року у звязку набрання чинності нової редакції Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після заміни ліцензій арбітражних керуючих та свідоцтва  про право здійснення діяльності арбітражних керуючих, арбітражний керуючий тепер матиме рівень кваліфікації. Перший рівень кваліфікації буде присвоюватися усім арбітражним керуючим, що мають свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражних керуючих.Другий рівень кваліфікації зможуть мати ті, хто вже  пройшов підвищення кваліфікації  та мють досвід роботи неменш трьох років на керівних посадах. У третьому рівні кваліфікації вже потрібен досвід роботи не менше 5-ти років, четвертий рівень не мешне 7-ми років на керівних посадах, пятий рівень для тих, хто відповідає вимогам Кабінету Міністрів України для арбітражних керуючих,що призначаються господарським судом на державні підприємства та підприємства, досвід роботи не менше 10 років на керівних посадах  та інші вимоги. Питання, щодо присвоєння арбітражному керуючему 5 рівня кваліфікації можливо тільки за погодженням комісією при Міністерстві юстиції. Якщо заявлений рівень арбітражного керуючого  не відповідає дійсноті та вимогам,  йому можуть...
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
Для многих не секрет, что двойное гражданство разрешено во многих государствах, при том, огромное количество  граждан Украины, которые выехали на заработки за пределы нашего государство получают второе гражданство и вынуждены тем самым отказывться от гражданства Украины. Поэтому в Верховной Совете Украины был зарегестрирован законопроект о легализации двойного гражданства, дав тем самым возможность сохранить гражданам Украины свой паспорт, не нарушая при этом действующее законодательство....
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
Листом від 15.01.2013р. № 12-06-15-13 Укрдержреєстр надав роз'яснення щодо порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності, які видавались до 01.01.2013р. органами місцевого самоврядування на підставі "Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно", яке втратило чинність з 01.01.2013р. У зв'язку із набранням чинності Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" з 01.01.2013р. органи місцевого самоврядування позбавлені повноважень щодо оформлення права власності на нерухоме майно з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно, але це не означає припинення діяльності органів місцевого самоврядування в цілому, а отже, у випадку втрати або пошкодження свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видачу його дубліката здійснює відповідний орган місцевого самоврядування. При чому, Укрдержреєстр зазначив, що згідно з "Тимчасовим положенням про порядок державної реєстрації прав власності та інших речових прав на нерухоме майно", органам місцевого самоврядування було рекомендовано видавати свідоцтва про право власності...
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
Ранее при сдаче валюты в кассу банка достаточно было предъявить любой документ удостоверяющий личность, что дало почву для работы спекулянтов в данной сфере. Однако,  теперь любая операция с валютой будь то купля или продажа в обязательном порядке сопровождаеться идентификацией личности того кто ее сдает. Это означает, что желающий провести вышеуказанную операцию в банке либо в обменном пункте и независимо от суммы должен показать кассиру паспорт, а кассир в свою очередь сделать копию первой и второй страницы, далее копии удостоверяються штампом банка и в месте с квитанцией подшиваються в документах дня  для отчетности. Национальный банк обьяснил такую строгость в проведени операций тем, что в Украине проведение валютообменных операций проводиться только при наличии документов позволяющих определить резидентность лица,  не просто  удостоверение личности, а документ который подтверждает, что клиент являеться гражданином Украины, тоесть паспорт гражданина Украины....
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
З 15 квітня нас чекає введення нової редакції правил дорожньго руху, що принесуть нам багато нововедень, таких як введення нових знаків, як пункт зупинки трамвая, кінець пункту зупинки трамвая, культова споруда, промислова зона, фото, відеофіксація порушень, які будуть мати перевагу над дорожньою розмітку, також введенно багато нових понять та термінів як газон, маневрування. В новій редакції правил є положення, згідно з яким з 1 жовтня по 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні будуть їздити з увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Отже, чекаємо та ознайомлюємося з новими змінами....
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
Депутати  хочуть змінити порядок розрахування прожиткового мінімуму та запропонувати змініти індексацію соцвиплат, тобото переглядати його кожні три роки, а його розмір індексувати на фактичний рівень інфляціїї....
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки» щорічні відпустки повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника надаються: жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; інвалідам; особам віком до вісімнадцяти років; чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами; особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду до місця проживання; сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи; працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою; працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково...
Tagged in: Украина
0

Posted Автор: Створено: в Блоги
05 лютого 2013 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2012 № 1342 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року №1492» (далі – Наказ № 1342) (Офіційне опублікування – Офіційний вісник України, 2013, № 7 (05.02.2013), ст. 256).  Наказ №1342 вносить зміни до наказу Міністерства фінансів України від 25.11.2011 № 1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» (далі – Наказ № 1492), зокрема,   затверджено нові форми податкової звітності з податку на додану вартість:  - податкової декларації з податку на додану вартість;  - уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок;  - розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, що додаються; унесено зміни...
Tagged in: Украина
0

Что для Вас криптовалюта?

Виртуальные «фантики», крупная махинация вроде финансовой пирамиды - 42.2%
Новая эволюционная ступень финансовых отношений - 25.5%
Чем бы она не являлась, тема требует изучения и законодательного регулирования - 20.8%
Даже знать не хочу что это. Я – евро-долларовый консерватор - 6.4%
Очень выгодные вложения, я уже приобретаю и буду приобретать биткоины - 4.5%

29 августа вступила в силу законодательная норма о начислении штрафов-компенсаций за несвоевременную выплату алиментов (от 20 до 50%). Компенсации будут перечисляться детям

В нашей стране стоит сто раз продумать, прежде чем рожать детей - 33.3%
Лучше бы государство изобретало механизмы финансовой поддержки института семьи в условиях кризиса - 29.3%
Это не уменьшит числа разводов, но заставит отцов подходить к вопросу ответственно - 26.7%
Эта норма важна для сохранения «института отцовства». Поддерживаю - 9.3%